Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn

Bộ GD-ĐT giải thích nguyên nhân điểm chuẩn đại học tăng đột biến?