Tuyên án vụ AVG

Bị cáo Nguyễn Bắc Son rời tòa sau khi kết thúc buổi tuyên án (đọc thêm)