video cùng chuyên mục

Tuyên án tù đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

Vũ Tiến sử dụng nguyên liệu sẵn có pha trộn, dập khuôn, sản xuất 9.440 lọ thuốc giả theo đặt hàng của Bùi Quý Phúc. Số thuốc giả này sau đó đã được bán một phần ra thị trường.