Tưởng con mồi "ngon ăn", báo đốm bị gai nhọn tua tủa đâm thủng bụng

Không sở hữu tốc độ, cũng như chẳng có sức mạnh để chạy trốn, thế nhưng loài nhím sẵn có một vũ khí luôn khiến kẻ săn mồi chùn bước.