video cùng chuyên mục

Tung đòn đá xoay tuyệt đẹp, võ sĩ khiến đối thủ bất tỉnh

Georgy Shakhruramazanov tiếp tục cho thấy sức mạnh của mình khi hạ kncok-out đối thủ Ali Dikaev bằng đòn đá xoay đẹp mắt.