Tuấn Kiệt giành 90 điểm ở phần thi Khởi động

Tuấn Kiệt giành lợi thế lớn ở phần thi Khởi động với 90 điểm. (đọc thêm)