Từ 23/8 TPHCM siết chặt "vùng đỏ", TP Hà Nội giãn cách đến ngày 6/9

Từ 23/8 TPHCM siết chặt "vùng đỏ", yêu cầu người dân "ở yên trong nhà". TP Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đến ngày 6/9.
Mới nhất