Trường học ở Đà Nẵng chuẩn bị đón học sinh sau đại dịch Covid-19

Ngày 12/9, nhiều trường THCS, THPT ở Đà Nẵng huy động cán bộ, giáo viên vệ sinh trường, lớp, chờ đón học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố trở lại trường học từ ngày 14/9 tới.
Mới nhất