Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương gặp gỡ một số hộ dân liên quan đến khiếu nại về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương gặp gỡ một số hộ dân liên quan đến khiếu nại về dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (đọc thêm)