Trước khi lộ yếu kém, Xơ sợi Đình Vũ từng là kỳ vọng lớn của PVTex

Với tổng vốn đầu tư (sau điều chỉnh) hơn 7.000 tỷ đồng, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ từng mang đến nhiều kỳ vọng cho PVTex và PVN, tuy nhiên, kết quả là nhiều lần nhà máy này phải dừng sản xuất, lỗ luỹ kế và nợ nần không ngừng gia tăng. (đọc thêm)