Trở lại thăm khu vực sạt lở làm 14 nhà dân lọt xuống sông Hậu

Trở lại thăm khu vực sạt lở làm 14 nhà dân lọt xuống sông Hậu cách đây 3 năm (đọc thêm)