Trao tiền bạn đọc đến gia đình bé gái câm điếc kèm tim bẩm sinh.

Trao tiền bạn đọc đến gia đình bé gái câm điếc kèm tim bẩm sinh. (đọc thêm)