Trao tiền bạn đọc Dân trí đến em Nguyễn Thanh Nhi ở Bạc Liêu.

Trao tiền bạn đọc Dân trí đến em Nguyễn Thanh Nhi ở Bạc Liêu. (đọc thêm)