Trao quà bạn đọc đến gia đình anh Đức, xã Quỳnh Thanh.

Trao quà bạn đọc đến gia đình anh Đức, xã Quỳnh Thanh. (đọc thêm)