Trao khen thưởng đột xuất sinh viên phòng, chống dịch Covid-19

(Dân trí) - "Các bạn trẻ rất hăng hái, tích cực, không kể ngày đêm góp sức trẻ của mình đã xung kích tham gia vào công tác phòng, chống dịch của địa phương", Chủ tịch huyện Vĩnh Lợi ghi nhận.
Mới nhất