Trao học bổng Grobest tại một trường Tiểu học ở TP Bạc Liêu.

Trao học bổng Grobest tại một trường Tiểu học ở TP Bạc Liêu. (đọc thêm)