Trao học bổng Grobest tại một trường THCS ở huyện Hòa Bình.

Trao học bổng Grobest tại một trường THCS ở huyện Hòa Bình. (đọc thêm)