Trạm thu phí T2 - quốc lộ 91 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tạm ngừng thu phí

Trạm thu phí T2 - quốc lộ 91 (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) tạm ngừng thu phí (đọc thêm)