video cùng chuyên mục

Trailer phim hoạt hình "The Snowman and the Snowdog"

"The Snowman and the Snowdog" là một bộ phim hoạt hình nổi tiếng ra mắt năm 2012. Bộ phim xây dựng dựa trên các nhân vật của Raymond Briggs.