Trailer phim “Adrift” (Trôi giạt)

Người ta thường nói “bên nhau cho tới khi cái chết chia lìa”, nhưng cặp đôi này đã ở bên nhau ngay cả khi cái chết đã chia lìa. Dù định mệnh cướp đi một người, thì linh hồn người ấy vẫn sẽ đồng hành để người kia còn nghị lực sống tiếp. (đọc thêm)