TPHCM đã chi gần 1.500 tỷ đồng hỗ trợ lao động thất nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm, TPHCM có khoảng 260.000 người đã nhận trợ cấp thất nghiệp với số tiền gần 1.500 tỷ đồng. (đọc thêm)