TPHCM công bố điểm thi lớp 10

TPHCM công bố điểm thi lớp 10 (đọc thêm)