TP Vinh sương phủ kín

Ngay từ sáng sớm TP VInh sương bao phủ dày đặc.
Mới nhất