TP HCM tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh của Khaisilk

Trước việc công ty Khaisilk "bán hàng Tàu dán mác Việt", cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, tổng kiểm tra hoạt động kinh doanh của các cửa hàng thuộc hệ thống Khaisilk này. (đọc thêm)