Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ Louise Mushikiwabo thích thú chơi thử đàn K'lo

Tổng thư ký Tổ chức Pháp ngữ Louise Mushikiwabo thích thú chơi thử đàn K'long put cùng nghệ sỹ Việt Nam tại Nhà Triển lãm.
Mới nhất