Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu và cùng các đại biểu cắt băng khánh thành phòng học.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam phát biểu và cắt băng khánh thành phòng học. (đọc thêm)