Tom Cruise thực hiện pha hành động nguy hiểm cho "Nhiệm vụ bất khả thi 7"

Vào tháng 10/2021, Tom Cruise sẽ thực hiện chuyến hành trình ra ngoài không gian vũ trụ để quay phim trên trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Mới nhất