video cùng chuyên mục

Toàn cảnh khu vực cầu "Nút thắt may mắn"

Cây cầu đã trở thành một biểu tượng và được CNN bình chọn là một trong những cây cầu ngoạn mục nhất phá vỡ khuôn mẫu.