Tòa nhà 350 m ở Trung Quốc rung lắc bất thường

Hàng trăm người hoảng hốt bỏ chạy sau khi trung tâm thương mại cao khoảng 350 m ở Thâm Quyến rung lắc mạnh dù không có động đất (Video: Youtube).
Mới nhất