Tọa đàm trực tuyến: "Xu hướng nghề nghiệp trong tương lai".

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp nhận định ngành Tài chính, Công nghệ thông tin, Logistic đang phát triển rất lớn, vì nó giúp thay đổi đáng kể cách thức con người sử dụng các dịch vụ.
Mới nhất