Tổ công tác đặc biệt đón lõng, bắt hàng loạt phương tiện né chốt kiểm dịch

Ngày 30/8, các tổ công tác đặc biệt của CATP Hà Nội lập chốt trên một số tuyến đường như Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi... Nhiều trường hợp quay xe khi gặp chốt kiểm soát đã bị đón lõng, xử lý.
Mới nhất