video cùng chuyên mục

Tỉnh Lạng Sơn đón công nhân từ Bắc Giang trở về

Tỉnh Lạng Sơn đón công nhân từ Bắc Giang trở về. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch được đề cao hàng đầu.