Tìm thấy mảnh vỡ nghi thuộc về máy bay Indonesia gặp nạn

Người dân Indonesia đã phát hiện mảnh vỡ nghi thuộc máy về máy bay của hãng Sriwijaya Air sau khi nó này rơi xuống vịnh Jakarta chiều ngày 9/1. (Video: Twitter)
Mới nhất