Tìm thấy mảnh vỡ nghi của máy bay Indonesia rơi xuống biển

Một số mảnh vỡ đã được tìm thấy tại nơi máy bay Indonesia gặp nạn hôm 9/1.
Mới nhất