Tiết mục văn nghệ trong lễ tốt nghiệp của sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng

Tiết mục văn nghệ giới thiệu hình ảnh, văn hoá các nước trên thế giới của sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (đọc thêm)