Thuỷ triều vượt mức lịch sử, đường phố Cần Thơ ngập nặng

Thuỷ triều vượt mức lịch sử, đường phố Cần Thơ ngập nặng
Mới nhất