Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án giết người ở hồ Ngự Hà, đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế.

Thực nghiệm điều tra hiện trường vụ án giết người ở hồ Ngự Hà, đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế. (đọc thêm)