Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn hướng dẫn người dân làm xét nghiệm Covid-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết việc cho người dân lấy mẫu tại nhà hoặc tự lấy mẫu ở nhà sẽ giúp giảm nguồn lực y tế, tránh việc lây lan khi lấy mẫu từng xảy ra trước đó.
Mới nhất