Về trang chủ

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói về Nghị quyết 154/NQ-CP

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg được ban hành ngày 19/10/2020 đã bổ sung, sửa đổi 3 điểm chính so với chính sách liên quan trước đây.
Dân trí
Đang xem
Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói về Nghị quyết 154/NQ-CP
00:57

Thứ trưởng Lê Văn Thanh nói về Nghị quyết 154/NQ-CP

Mới nhất