Thứ trưởng Lê Quân nói về việc rà soát lao động mất việc vì Covid-19

Theo Thứ trưởng Lê Quân, việc rà soát, lên danh sách và chi trả tới nhóm đối tượng người lao động mất việc nhưng chưa đủ điều kiện hưởng BHTN cần được chú trọng.
Mới nhất