Thu nhập thấp, diêm dân Nghệ An tính bỏ nghề

Người làm muối vẫn tự trào công việc của mình làm một ngày ăn cả năm không hết. Giá muối rớt thê thảm khiến nhiều lao động ở Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu, Nghệ An) phải bỏ nghề tìm kế mưu sinh khác. (đọc thêm)