Thứ lộc trời màu tím lịm mang lại tiền triệu mỗi ngày cho nhà nông

Bắt đầu từ tháng 7, 8 dương lịch, trên các triền đồi ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, sim bắt đầu chín rộ. Người dân huy động cả nhà đi hái sim bán, có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Mới nhất