Thủ khoa 30 điểm tuyệt đối khối B và ước mơ thành bác sĩ

Bất ngờ với kết quả 30 điểm tuyệt đối, thủ khoa khối B toàn quốc Nguyễn Lê Vũ chia sẻ: Cảm xúc lớn nhất lúc này là em rất vui mừng vì mình đã đỗ trường Y, đã chạm được vào ước mơ trở thành bác sĩ.
Mới nhất