Về trang chủ

Thông tin nhân sự Đại hội Đảng bộ TPHCM 2020-2025

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Dân trí
Đang xem
Thông tin nhân sự Đại hội Đảng bộ TPHCM 2020-2025
03:36

Thông tin nhân sự Đại hội Đảng bộ TPHCM 2020-2025

Mới nhất