Thời sự VTV1 19h 20/8/2016 nghiên cứu thành công Fucoidan sulfate hóa cao

Quy trình công nghệ sản xuất Fucoidan khối lượng phân tử thấp, an toàn trong sử dụng giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư.
Mới nhất