Thợ lặn di chuyển khó khăn trong hang Tham Luang

Các thợ lặn đã rất nỗ lực để có thể vượt qua những lối đi hẹp trong hang Tham Luang khi mực nước trong hang chưa rút hết. (Nguồn: Twitter) (đọc thêm)