video cùng chuyên mục

Thợ chở mai thuê thất thu vì dịch Covid-19

"Năm trước tôi thu nhập được gần 10 triệu đồng dịp Tết nhưng năm nay mới được 2 triệu đồng. Dịch Covid-19 nên người ta ít mua hoa, mình thất thu luôn", ông Hoàng - thợ chở mai than thở.