Thịt heo tăng giá kỷ lục: Người nghỉ bán, người chấp nhận lỗ để duy trì bạn hàng

Giá thịt heo tăng giá kỷ lục khiến tiểu thương tại các chợ rơi tình cảnh điêu đứng. Một số tiểu thương phải nghỉ bán vì không thể chịu lỗ được, số còn lại chấp nhận lỗ để duy trì bạn hàng. (đọc thêm)