Thiếu tá biên phòng 16 năm dạy học cho học sinh nghèo

Thiếu tá biên phòng 16 năm dạy học cho học sinh nghèo.