Thiết bị quân sự Armenia nổ tung trong cuộc không kích của Azerbaijan

Các thiết bị quân sự của Armenia đã bị phá hủy trong cuộc không kích của Azerbaijan giữa lúc căng thẳng leo thang.
Mới nhất